Tuesday, May 3, 2011

Skim Perkhidmatan

Dimana saya boleh mendapatkan maklumat tentang semua skim perkhidmatan?

Dokumen Perbekalan Skim Perkhidmatan Sistem Saraan Malaysia boleh didapati di laman web JPA dibawah tajuk Lampiran B Pekeliling Perkhidmatan SSM bil 4/2002.

No comments: