Friday, July 1, 2011

Penguatkuasa Farmasi

Penguatkuasaan Farmasi berperanan dalam penguatkuasaan dan pengawalan import/eksport, pengeluaran, pengendalian, pengedaran, penjualan ubat-ubatan dan sediaan farmaseutikal bagi memastikan kehendak undang-undang dan peraturan- peraturan dipatuhi.

Objektif Penguatkuasaan Farmasi juga adalah untuk memastikan keluaran farmaseutikal dan produk-produk kesihatan di pasaran berkualiti, selamat dan berkesan serta mudah diperoleh oleh orang awam.

Penguatkuasaan Farmasi turut berperanan untuk menggalakkan penggunaan ubat-ubatan secara rasional dan berkesan melalui pendidikan kepada pengguna.

Aktiviti penguatkuasaan farmasi termasuk:-
1.Pemeriksaan dan Pelesenan
2.Risikan dan Operasi
3.Penyiasatan dan Pendakwaan
4.Pemeriksaan di Pintu Masuk (Pengimportan)
5.Kawalan Iklan
6.Perlindungan Pengguna

No comments: